Учнівське самоврядування

                    
ЄДИНІ ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ ШКОЛИ

 
Вимоги до учнів на уроці
 1.  Після першого дзвінка учні мають зайняти свої місця за партою, приготувавши все необхідне до уроку. На парті не повинно бути нічого зайвого.
 2.  Учні вітають вчителя стоячи.
 3.  Черговий учень чітко доповідає вчителю про відсутніх і готовність класу до уроку.
 4.  Для відповіді учень виходить до дошки, подаючи учителю щоденник.
 5.  В деяких випадках можлива відповідь учнів з місця, стоячи чи сидячи. Цей порядок визначає вчитель.
 6.  Учень, який бажає відповідати чи щось запитати у вчителя, зобов’язаний підняти руку. Привертати до себе увагу вчителя іншим способом забороняється.
 7.  Відповідаючи, учень стоїть біля дошки, обличчям до класу. Говорить голосно, чітко, не поспішаючи. На дошці пише охайно, розбірливо. Під час відповіді з використанням карти, плакату, схеми користується указкою.
 8.  Під час уроку, сидячи за робочим столом, учень зобов’язаний слідкувати за поставою, нахилом голови, розташуванням ніг. Учень зобов’язаний виконувати розпорядження вчителя стосовно правильної постави.
 9.  Підказки, списування категорично заборонені.
 10.  Урок вважається закінченим лише після слів учителя «Урок закінчено». Учні встають і спокійно виходять, попередньо підготувавши все необхідне до наступного уроку.
 11.  Порушення цих правил фіксується вчителем у журналі обліку поведінки учнів і записуються зауваження до щоденника учня.
Вимоги до учнів щодо дотримання ними культури навчальної роботи
 1.  Підручники, зошити, словники, щоденники учнів мають бути обгорнені.
 2.  Письмове приладдя учня це: олівець, лінійка, гумка, а також приладдя для виконання завдань з геометрії, образотворчого мистецтва. Нічого зайвого. Нічого зайвого на парті не повинно бути.
 3.  Зошити мають бути чистими, охайними, із відведеними полями. правильно, грамотно і охайно підписаними.
 4.  Не дозволяється починати нового зошита, якщо не дописаний старий.
 5.  Обов’язкове дотримання учнями червоного рядка, полів, запис дати, пропуск рядка перед кожною письмовою роботою.
 6.  Зошити зберігаються в спеціальній теці.
 7.  Учень повинен мати по два робочих зошити і по одному для контрольних робіт з української та іноземної мов, математики. З інших предметів – по одному робочому і по одному для контрольних робіт. З іноземних мов учні ведуть словники.
 8.  Усі записи в зошитах і щоденниках ведуться чітко, охайно, розбірливим почерком.
 9.  Щоденник учня повинен бути в обкладинці, без різних прикрас і зображень. Записи ведуться згідно з інструкціями. Щотижня щоденник підписується батьками.
 10.  Не дозволяється витирати, замальовувати написане в зошитах, щоденниках, виривати сторінки.                                                                  
Правила  поведінки  під  час перерв
 1.  Перерва для учнів розпочинається лише після слів учителя «Урок закінчено».
 2.  Учень зобов’язаний:
 • Чітко та своєчасно виконувати вимого чергових учнів та вчителів.
 • На перервах поводити себе тихо, спокійно. Голосно розмовляти, кричати, бігати по сходах і коридорах категорично заборонено.
 • Виявляти повагу до старших, поступатися їм дорогою, місцем.
 • Не ображати молодших за себе.
 • Культурно поводити себе в їдальні. Виконувати правила користування ножем, виделкою, серветко.
 • Обов’язково дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог (мити руки з милом, користуватися серветкою чи рушничком).
 • Після приймання їжі прибрати за собою брудний посуд, поставити на місце стілець, подякувати людям, які нагодували.